Monday, October 11, 2010

Ubi Onye

ọ na-amasị m ma m teta ụra n’ụtụtụ
Ka dimkpa nọ n’ime m tetakwa
Kwapụta ụkpa, kwapụta nkata
Wepụta mma, wepụta ọgụ

ọ na-amasị m ma m teta n’ụtụtụ
Hụ okoko ọhịa m ga-asụ
N’ala gbara uru
Na-eche afụrụ na ụda nsonye ihe

ọ na-agụ m agụụ ịhụ ka ubi siri dị ime
Mechaa mụọ kuru
Ndi rụrụnụ bụrụkwa ndi ririnụ
Aka ajaaja bụrụkwa ọnụ mmanụ mmanụ

--- Obododịmma ọha

Ndiigbo Agbọ ọhụrụ

Ị na-akụrụ ha ara nne ha
Ha ana-amị akpụ
Ị na-ata agba ha n’obi
Ha ana-ata agbakpọsị gị anya

Ndi ụlọ ha na-agba ọkụ
Ha na-achụ oke
Ndi na-ekpu ụlọ ndi ọzọ
Mgbe nke ha na-ehi mmiri

Ndiigbo adụgbolịja
Ndiigbo n’egburugbe ọnụ
Ndi na-etiri uwe Awụsa
Na-eti, “Igbo kwenu!”

Ndi na-aza aha Igbo
Ma ha amaghị asụ mọọbụ nụ Igbo
Ndi anya ha tọrọ n’ụzọ
Ndi furula efu akwụkwọ njụ jụrụ

--- Obododịmma Oha