Wednesday, August 13, 2008

Street urchins

Kids separated from love
Separated from discipline
Separated from themselves

Sometimes walking
Sometimes running
Sometimes cursing
Sometimes dead

-- Obododimma Oha

Saturday, August 09, 2008

Kalahari


The sands & the eloquent heat
Perhaps the naked muscle of rock
Reaching out for the crawling fears
Every empty space holding a mystery, a secret
About wandering freedoms & toiling tales


Wednesday, May 14, 2008

Uche bu akpa

Uche bu akpa
Onye obula ko nke ya
Ma, gini dikwanu n'ime akpa ahu?
Gini ka i jiri ihe di n'ime akpa i ko gota n'ahia?

Akpa ufodu di oke aru
Akpa ufodu dara chokolii
Akpa ufodu kara nka, na-adafu ihe

Uche bu akpa
Onye obula ko nke ya
Ma, akpa niile kwesiri imara ndi ko ha
Akpa niile kwesiri
I bu akpa a na-eko aga be oganiihu

Akpa ofoogeri abughi akpa ezindu
Akpa oworosu abughi akpa odozi obodo
Akpa onye-agwalam bu akpa ndi choro mkpafu

Uche bu akpa
Ma onye mara udi akpa o ko
Marakwa ma o bu akpa ko ya

--- Obododimma Oha